Anton Murola

Vähemmän Virastoa, Enemmän elämää!

Norminpurun pitää jatkua alkaa ja Virastotyötä on pakko vähentää, jotta kaikesta sietämättömän kallista tekevä korkea veroaste voidaan nuijia alemmas. Työn verotusta on pakko saada laskettua. Samoin tehtävänä on sosiaaliturvauudistus ja merkittävä kannustinloukkujen purkaminen ja siihen liittyvän byrokratian merkittävä alentaminen. Tavoitteeksi tulee ottaa julkishallinnon tehtävien vähentäminen vuoden 1990 tasolle niissä asioissa, joissa tavoite ei ole ristiriidassa EU-direktiivien kanssa. Kuntataloudessa tämä tarkoittaa tehtävien alentamista puoleen - noin 540 tasolta noin 270 tasolle! Sovellettavista EU-direktiiveistä tulee poistaa ns. kansallinen lisä kaikkialla, missä se ei aiheuta todellista vaaraa (esim salmonellantorjunta). Ilmastonmuutos ja päästöjen alentaminen ovat aikamme haasteita. Hiilineutraalista energiatuotannosta puhuvat elävät menneessä ajassa. Energiatuotanto tulee rakentaa päästöttömäksi! Tätä varten on välttämätöntä uudistaa ydinenergialakia, jotta kaukolämpötuotantoon soveltuvat sarjatuotetut pienreaktorit pääsevät markkinoille käytännössä pelkin kaavoitus- ja rakennuslupamenettelyin!
VIRASTO
SOSIAALITURVAN BYROKRATIA
PÄÄSTÖTÖN ENERGIATUOTANTO

Tavoitteet

Verotus
Ansiotuloverotusta tulee laskea. Tämä on mahdollista tehdä karsimalla julkishallinnon tehtäviä. Työnteon verotuksen tulee olla kannustavaa, koska työn hedelmien tulee kuulua tekijälle. Tämä saavutettuna, verotuksen painon tulee olla kulutuksessa ja haittaverotuksessa. Tämän ytimessä pitää olla pienennettävä hallinto, jotta veroaste ei nouse.
Kannustinloukut
Sosiaaliturva tulee uudistaa ja kokonaan poistaa normaaleihin työmarkkinatilanteisiin liittyvä byrokratia.
Kannustinloukkujen purkamisessa perustuloratkaisu käytännössä ainoa tapa poistaa kannustinloukut ja Virastoriski!
Koulutus
Ammatilliseen koulutukseen tulee panostaa enemmän laadukkaan opetuksen tarjoamiseksi. Korkeakouluissa ja yliopistoissa panostuksia luonnontieteisiin sekä puhtaiden teknologioiden tutkimiseen ja kehittämiseen. Koulutuksessa tulee hiljalleen siirtyä kiinteistä ja kapean osaamisen opintokokonaisuuksista kohti jatkuvan oppimisen mallia. Vain tällä tavoin ihmisillä on todellinen mahdollisuus sopeutua elinkeinoelämän muutoksiin.
Vapaus
Itsemääräämisoikeuttamme on hivutettu enemmän ja enemmän Virastolle. Tämän voi todeta pelkästään rakennusjärjestystä lukemalla. Kaikilla ihmisillä tulee olla oikeus elää elämäänsä kuten itse haluavat, kunhan eivät vie tätä oikeutta muilta. Tämä koskee myös poliitikkoja ja Virastoa! Koronavuosi on ollut tämän suhteen vapauksien pois ottamisen ja myös sen vaatimisen(!) suhteen hyvä esimerkki kuinka helppoa vapaudet on ottaa pois.
Päihdepolitiikka
Kieltolaki ei toimi! Miedot huumausaineet tulee laillistaa ja kovat huumeet käytön osalta dekriminalisoida tai jopa saattaa joiltain osin hallittuun myyntiin apteekkijärjestelmän kautta. On kestämätöntä, että haitat lisääntyvät, mutta rahoituspohjaa niiden hoitamiselle ei ole kuten alkoholin ja tupakan osalla on.

Nykyjärjestelmä ei selvästikään toimi ja sitä pitää muuttaa, tarvittaessa radikaalistikin!

Autoilu
Autoilun kustannuksia ei tule nostaa! Autovero pitää poistaa, jotta saadaan nyt uusi teknologia nopeammin käytettyjen autojen markkinoille. Myöskään mitään vanhempien autojen käyttömaksujen nostoja ei tarvita - laskemista pikemminkin: ihminen ajaa lähtökohtaisesti laitteella, johon hänellä on varaa. Vähävarainen ei tarvitse keinotekoista lisäkustannusta arkeensa, mikäli autoa tarvitsee!

Mikä mies on Anton Murola?

Toimin yrittäjänä ja olen varavaltuutettuna Akaassa. Liberaalipuolueessa toimin Pirkanmaan piirijärjestön puheenjohtajana ja puoluevaltuuston jäsenenä.

Perheeseeni kuuluu kolme lasta, vaimo sekä koira. Asumme omakotitalossa metsän keskellä vailla naapureita ja hälyä, mutta kuitenkin alle kymmenen minuutin päässä palveluista. Pidän hiljaisuudesta ja viihdyn erityisen hyvin saaristokesämökillämme ja luonnossa ylipäätään.

Olen kiinnostunut kaikenlaisesta tekniikasta ja tykkään viettää aikaani esim. korjaamalla koneita ja laitteita sekä opettamalla niistä lapsilleni. Kulutan luonnollisesti myös paljon aikaani poliittisen keskustelun parissa.

Duunia ja politiikkaa