Anton Murola

Vähemmän Virastoa, Enemmän elämää!

Norminpurun pitää jatkua alkaa(!) ja erilaisia julkishallinnon tehtäviä ja toimintoja on pakko vähentää, jotta kaikesta sietämättömän kallista tekevä korkea veroaste voidaan nuijia alemmas. Työn verotusta on pakko saada laskettua. Samoin tehtävänä on sosiaaliturvauudistus ja merkittävä kannustinloukkujen purkaminen ja siihen liittyvän byrokratian merkittävä alentaminen. Tavoitteeksi tulee ottaa julkishallinnon tehtävien vähentäminen vuoden 1990 tasolle niissä asioissa, joissa tavoite ei ole ristiriidassa EU-direktiivien kanssa, ja tätäkin pitää lähestyä kriittisesti - onhan Suomi ainakin olevinaan suvereeni valtio. Kuntataloudessa tämä tarkoittaa tehtävien alentamista puoleen - noin 540 tasolta noin 270 tasolle! Sovellettavista EU-direktiiveistä tulee poistaa ns. kansallinen lisä kaikkialla, missä se ei aiheuta todellista vaaraa (esim, ruokaturvallisuus / salmonellantorjunta). Ilmastonmuutos ja päästöjen alentaminen ovat aikamme haasteita. Hiilineutraalista energiatuotannosta puhuvat elävät menneessä ajassa. Energiatuotanto tulee rakentaa päästöttömäksi! Tätä varten on välttämätöntä uudistaa ydinenergialakia, jotta kaukolämpötuotantoon soveltuvat sarjatuotetut pienreaktorit pääsevät markkinoille käytännössä pelkin kaavoitus- ja rakennuslupamenettelyin! Lakiuudistus on tällä hetkellä TEM pöytälaatikossa ja se pitää saada maaliin nopeammin kuin 2028.
VIRASTO
SOSIAALITURVAN BYROKRATIA
PÄÄSTÖTÖN ENERGIATUOTANTO

Tavoitteet

Kannustinloukut
Sosiaaliturva tulee uudistaa ja kokonaan poistaa normaaleihin työmarkkinatilanteisiin liittyvä byrokratia.
Kannustinloukkujen purkamisessa perustuloratkaisu käytännössä ainoa tapa poistaa kannustinloukut ja Virastoriski!
Koulutus
Ammatilliseen koulutukseen tulee panostaa enemmän laadukkaan opetuksen tarjoamiseksi. Korkeakouluissa ja yliopistoissa panostuksia luonnontieteisiin sekä puhtaiden teknologioiden tutkimiseen ja kehittämiseen. Koulutuksessa tulee hiljalleen siirtyä kiinteistä ja kapean osaamisen opintokokonaisuuksista kohti jatkuvan oppimisen mallia. Vain tällä tavoin ihmisillä on todellinen mahdollisuus sopeutua elinkeinoelämän muutoksiin.
Vapaus
Itsemääräämisoikeuttamme on hivutettu enemmän ja enemmän Virastolle ja erilaista kyttäämistä lisätään koko ajan. Tämän voi todeta pelkästään rakennusjärjestystä lukemalla ja muistella kuinka verorahalla palkatut kompostitarkastajat valuivat arkeen. Kaikilla ihmisillä tulee olla oikeus elää elämäänsä kuten itse haluavat, kunhan eivät vie tätä oikeutta muilta. Tämä koskee etenkin poliitikkoja ja Virastoa! Antakaa meidän tehdä ja olla! Koronavuodet on ollut tämän suhteen vapauksien pois ottamisen ja myös sen vaatimisen(!) suhteen hyvä esimerkki kuinka helppoa vapaudet on ottaa pois ja kuinka helppoa fiksutkin ihmiset on ajaa manian ja psykoosin äärelle.
Päihdepolitiikka
Kieltolaki ei toimi! Miedot huumausaineet tulee laillistaa ja kovat huumeet käytön osalta dekriminalisoida tai jopa saattaa joiltain osin hallittuun myyntiin esim. apteekkijärjestelmän kautta. On kestämätöntä, että haitat lisääntyvät, mutta rahoituspohjaa niiden hoitamiselle ei ole kuten alkoholin ja tupakan osalla on. Nykyjärjestelmä ei selvästikään toimi ja sitä pitää muuttaa, tarvittaessa radikaalistikin! Maailmalla on jo esimerkkejä ja tekemisen lähtökohdan pitäisi vähimmillään olla että rikosoikeudellisesta lähestymistavasta siirryttäisiin kansanterveydelliseen lähestymistapaan.
Autoilu ja energia
Autoilun kustannuksia ei tule nostaa tietoisilla päätöksillä. Autovero pitää poistaa, jotta saadaan nyt uusi teknologia nopeammin käytettyjen autojen markkinoille. Myöskään mitään vanhempien autojen käyttömaksujen nostoja ei tarvita - laskemista pikemminkin: ihminen ajaa lähtökohtaisesti laitteella, johon hänellä on varaa. Vähävarainen ei tarvitse keinotekoista lisäkustannusta arkeensa, mikäli autoa tarvitsee! Sähkön riittävyydestä pitää huolehtia ja vanhaa polttovoimaa pitää korvata ydinvoimalla, jotta verkosta on aina saatavilla kohtuuhintaista ja jatkuvalla tuotannolla tuotettua sähköä ja kaukolämpöä - päästöttömästi! Panostukset tuulivoimaan alkavat olla verkolle haitallisia, koska tuotantoa ei voi ennustaa edes esim. viikon päähän ja vaihtelut ovat suuria.

Mikä mies on Anton Murola?

Olen yrittäjä ja toimin varavaltuutettuna sekä tarkastuslautakunnan jäsenenä Akaassa. Liberaalipuolueessa toimin Pirkanmaan piirijärjestön varapuheenjohtajana.

Yritykseni toimii kiertotalouden parissa kunnostamalla ajoneuvojen turboahtimia. Lisäksi toimintaan kuuluu tanssikoulu, jonka kehittämisessä myös siskoni on aktiivisesti mukana.

Perheeseeni kuuluu kolme lasta, vaimo sekä koira. Asumme omakotitalossa metsän keskellä vailla naapureita ja hälyä, mutta kuitenkin alle kymmenen minuutin päässä palveluista. Pidän hiljaisuudesta ja viihdyn erityisen hyvin saaristokesämökillämme ja luonnossa ylipäätään.

Olen kiinnostunut kaikenlaisesta tekniikasta ja tykkään viettää aikaani esim. korjaamalla koneita ja laitteita sekä opettamalla niistä lapsilleni. Viime aikoina yhteisenä touhuna kahden vanhemman lapsen kanssa on ollut Minecraftin pelaaminen moninpelinä.

Duunia ja politiikkaa